For Your Eyes Only: Analyse


Geachte heren film critici,


In het kader van de bijna 50ste vwlepaulski film heb ik een kleine statistiek gemaakt. Uw kritische lezer houdt nauwkeurig uw publicaties in de gaten. Zie de bijgevoegde figuren.
VW's stem gedrag is bijna prachtig gaussisch met een gemiddelde van 2.4 en een sigma van 0.6 punten (figuur linksboven). We kunnen dus haast wel een random number generator de score laten verrichten. Voor LePaulski (figuur rechtsboven) is er een vrij duidelijke afkeer voor scores 1.5 en 2.0. We moeten dus aannemen dat de score schaal niet helemaal lineair verloopt met de daadwerkelijke kwaliteit van de film. Er is sprake van een soort stapfunctie die wellicht sterk samenhangt met de hoeveelheid genuttigde alcohol voor, na en tijdens de film.


In de figuur linksonder is het verschil tussen VW en LePaulski weergegeven (vw-lepaulski). Aangezien de gemiddelde deviate wel heel dicht bij nul ligt, moeten we dus concluderen dat de hoeveel genuttigde alcohol (voor, tijdens en na de film) voor VW ongeveer net zo hoog moet zijn geweest als dat van LePaulski. Verbazingwekkend is de onwil om het precies eens te zijn; liever een half puntje verschil dan geen verschil. Zou de figuur de absolute waarde van het verschil geven dan zou er een wel haast perfecte poisson curve ontstaan. Verder moeten we opmerken dat VW vaker een hoge waarde geeft en Lepaulski een erg lage, dan de omgekeerde situatie. De laatste figuur tenslotte geeft een scatter plot van de scores.


De gemiddelde score (van VW en LePaulski samen) bedraagt 2.5 met een sigma van 0.5. Lekker gemiddeld. Verder moet deze kritische web site lezer helaas opmerken dat het aantal hits vanuit Japan maar liefst 5% bedraagt. Dit getal is ongecorrigeerd voor het aantal hits dat vanuit Antartica (1.1%) wordt gemeld, terwijl deze duidelijk vanuit Japan komen (or.jp). Vanwege het betrekkelijk hoge aantal hits vanuit het buitenland is een Engelse versie van de webpagina overigens geen overbodige luxe.


Hoogachtend,

Uw kritische lezer,

Dr. Ir. R.G.T. Zegers.jouw mening

Home